General Vang Pao

"Hnub no zoo hnub, peb kwv neej tsa thoob plaws ntajeb no, tau sib koom nyob ntawn Fresno no,xa lub xyoo laus txais lub xyoo tshib. Lub xyoo 2010 ntawd, yam twg plig tsis zoo, kom poob nrog dej tshiab. poob nrog rau hluav taws kub mus."

"Yam nej ho xav yuav xav tau, kom tau raws lub siab xav. Dej tshiab kom tau haus, qav tshiab kom noj, tu tub tu kij kom suab nom kuv qhib lubTsiab Pebaug xyoo 2011 no tawm tuaj hnub no mus"


More >>

Time To Make Sure The Resting Place Is In The Arlington National Cemetery


General Vang Pao


A Father, Statesman, Leader & Combat General


More >> Wickipedia has it Wrong!

This may be a reason why General Vang Pao was denied to "Rest" at the Arlington Nation Cemetery.

 


News

A bipartisian recipe to honer General Vang Pao